CENTRUM ARTYSTYCZNE ELJAZZ                                                           PROGRAM    SKLEP     EVENTS      MENU      GALERIA      KONTAKT  

 

       

 

 

Sala ELJAZZ Club:

 • sala barowa

 • sala koncertowa mała

 • sala koncertowa duża

Wnętrza KLUBU ELJAZZ stanowią doskonałe miejsce na organizację:

 • imprez firmowych, okolicznościowych, integracyjnych,

 • konferencji, szkoleń, sympozjów, warsztatów.

 • imprez prywatnych, jubileuszy, zabaw

 • koncertów

 • stand'up

  

Zapewniamy m.in.:

 • profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie wraz z realizacją,
 • pełną obsługę ze strony naszej kuchni bankietowej,
 • obsługę kelnerską, barmańską,
 • pełną obsługę techniczną,
 • przygotowanie scenografii odpowiadającej charakterystyce Klienta
 • pomoc w tworzeniu scenariusza i pełnej oprawy artystycznej a także współpracę ze scenografami i reżyserami;
 • pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji fotograficznej i audio-wizualnej imprezy;

KONTAKT:

KONCERTY: jozefeliasz@gmail.com

rezerwacja sal, events, zamówienia, oferty, gastronomia: 662 152 726, eliaszkinga@gmail.com

Regulamin

KLUB DLA CIEBIE!

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ IMPREZĘ ZAMKNIĘTĄ - TEN KLUB JEST DLA CIEBIE!

 

 

Sala DESTYLARNIA Club:

 • sala klubu Destylarnia - 90 osób

 • w okresie letnim ogródek

Wnętrza KLUBU DESTYLARNIA stanowią doskonałe miejsce na organizację:

 • imprez firmowych, okolicznościowych, integracyjnych,

 • imprez prywatnych, jubileuszy, zabaw

 • 18 urodzin

 • koncertów

PROPONUJEMY IMPREZY TEMATYCZNE:

 • W RYTMIE SWINGU

 • W RYTMIE SAMBY

 • CASINO

 • WIELKI GATSBY

 • RETRO PARTY

  

Zapewniamy m.in.:

 • profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie wraz z realizacją,
 • pełną obsługę ze strony naszej kuchni bankietowej,
 • obsługę kelnerską, barmańską,
 • pełną obsługę techniczną,
 • przygotowanie scenografii odpowiadającej charakterystyce Klienta
 • pomoc w tworzeniu scenariusza i pełnej oprawy artystycznej a także współpracę ze scenografami i reżyserami;
 • pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji fotograficznej i audio-wizualnej imprezy;

KONTAKT:

rezerwacja sal, events, zamówienia, oferty, gastronomia: 662 152 726, eliaszkinga@gmail.com

Regulamin

    

RESTAURACJA DLA CIEBIE!

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ IMPREZĘ ZAMKNIĘTĄ - TA RESTAURACJA JEST DLA CIEBIE!

 

 

Sale RESTAURACJI NA PIĘTRZE:

 • sale Restaureacji Na Pietrze - 30, 10, 15, 20 osób

 • w okresie letnim ogródek

Wnętrza restauracji stanowią doskonałe miejsce na organizację:

 • imprez firmowych, okolicznościowych, integracyjnych,

 • imprez prywatnych, jubileuszy, zabaw

MENU:

  

Zapewniamy m.in.:

 • profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie wraz z realizacją,
 • pełną obsługę ze strony naszej kuchni bankietowej,
 • obsługę kelnerską, barmańską,
 • pełną obsługę techniczną,
 • przygotowanie scenografii odpowiadającej charakterystyce Klienta
 • pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji fotograficznej i audio-wizualnej imprezy;

KONTAKT:

rezerwacja sal, events, zamówienia, oferty, gastronomia: 662 152 726, eliaszkinga@gmail.com

Regulamin

REGULAMIN:

Eljazz ul. Kręta 3, 85-117 Bydgoszcz                                                                                        Bydgoszcz  01.01.2013

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SCENY ELJAZZ  i SALI KLUBU DESTYLARNIA

§ 1 Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie dotyczą pomieszczeń (zwanych dalej „pomieszczeniami”) mieszczących się w budynku Eljazz ul. Kręta 3, 85-117 Bydgoszcz.

§ 2 Każda osoba: artysta, DJ, wykonawca, performer, muzyk, zespół i inni korzystający z pomieszczeń wymienionych w § 1 (zwani dalej: Użytkownikiem) zobowiązana jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w budynku i obowiązkowo podporządkować się przepisom w nich zawartych.

§ 3 Każdy Użytkownik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań technicznych urządzeń elektroenergetycznych używanych przez Użytkownika na scenie

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bhp i ppoż,.

§ 4 Użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia pomieszczenia, z którego korzystają w stanie niepogorszonym.

§ 5 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z naprawianiem szkody, które powstały z winy Użytkownika.

§ 6 Szkody powstałe z winy Użytkownika winny być przez niego usunięte w terminie wskazanym przez Eljazz.

§ 7 Użytkownik nie może oddawać pomieszczenia, z którego korzysta w podnajem osobom trzecim bez zgody Eljazz.

§ 8 Użytkownik zobowiązany jest korzystać z przedmiotu użyczenia zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

§ 9 Użytkownik dopełni wszelkich formalności wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (łącznie z zapłatą należnych tantiem).

§ 10 Użytkownik oświadcza, że dzieło stanowi wyłączną jego własność, rezultat jego twórczości i nie jest obciążone prawami osób trzecich, oraz że praw takich nie narusza.

§ 11 Użytkownik odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich w wykonanym przez siebie dziele i pokrywa wszelkie zobowiązania z tego tytułu wobec tych osób.

§ 12 Użytkownik zobowiązany jest do sprzedaży biletów na organizowane przez siebie wydarzenie we własnym zakresie.

§ 13 Użytkownicy naruszający przepisy niniejszego regulaminu będą wezwane do opuszczenia budynku.

§ 14 Użytkownik nie może używać sceny oraz sali widowiskowej jeżeli nie akceptuje regulaminu.

§ 15 Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania sali należy kierować do Eljazz, ul. Kręta 3, 85-117 Bydgoszcz

§ 16 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania: 01.01.2013